Trang chủ Nuôi dàn đề Dàn Đề 60 Số XSMB Đánh Quanh Năm Và Cách Vào Tiền Hợp Lý

Dàn Đề 60 Số XSMB Đánh Quanh Năm Và Cách Vào Tiền Hợp Lý

Nói về việc chơi lô đề thì có rất nhiều chiêu trò và thủ thuật để tìm ra số may mắn và đặt cược. Các chuyên gia chơi lô đề thường cùng nhau thảo luận để tìm cách đặt cược sao cho chính xác nhất và cách sử dụng dàn số 60 để tăng cơ hội thắng. Bài viết dưới đây từ trang soicausohoc.net sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về việc sử dụng dàn số này, cũng như cách lập dàn số đúng chuẩn.

Dàn đề 60 số XSMB miễn phí hôm nay

Ngày:Dàn đề 60 số hàng ngàyKết quả
09/02/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9chờ
08/02/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 52
07/02/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 84
06/02/2024Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 67
05/02/2024Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 76
04/02/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
03/02/2024Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 89
02/02/2024Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 74
01/02/2024Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 44
31/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 66
30/01/2024Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
29/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 46
28/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
27/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 79
26/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 8 - 9Trượt
25/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Ăn 75
24/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5Trượt
23/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 41
22/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 10
21/01/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
20/01/2024Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 64
19/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 09
18/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
17/01/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
16/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 39
15/01/2024Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
14/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8Ăn 38
13/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 86
12/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8Ăn 13
11/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7Trượt
10/01/2024Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 32
09/01/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 77
08/01/2024Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 89
07/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 18
06/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Trượt
05/01/2024Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 67
04/01/2024Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
03/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 95
02/01/2024Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 56
01/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9Ăn 32
31/12/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 58
30/12/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 80
29/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 20
28/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8Trượt
27/12/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
26/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Ăn 36
25/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 25
24/12/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
23/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 16
22/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 11
21/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5Trượt
20/12/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 78
19/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
18/12/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 32
17/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 57
16/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 25
15/12/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
14/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 45
13/12/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 06
12/12/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 70
11/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 - 9Trượt
10/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8Ăn 60
09/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8Trượt
08/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8Ăn 23
07/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 27
06/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 78
05/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
04/12/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 94
03/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Ăn 16
02/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 85
01/12/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 01
30/11/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
29/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 41
28/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 13
27/11/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
26/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 73
25/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
24/11/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
23/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
22/11/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
21/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
20/11/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 71
19/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 29
18/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7Ăn 71
17/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 10
16/11/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 69
15/11/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
14/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
13/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 12
12/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
11/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 91
10/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 70
09/11/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 62
08/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 26
07/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
06/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
05/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 - 9Ăn 84
04/11/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 58
03/11/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
02/11/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 27
01/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
31/10/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 67
30/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 84
29/10/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 50
28/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9Trượt
27/10/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
26/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Trượt
25/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
24/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
23/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 44
22/10/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 18
21/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7Trượt
20/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 88
19/10/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
18/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 00
17/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 76
16/10/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 40
15/10/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
14/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 9Trượt
13/10/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
12/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
11/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
10/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
09/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 45
08/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 88
07/10/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 47
06/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 21
05/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 8 - 9Trượt
04/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 39
03/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 56
02/10/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
01/10/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 89
30/09/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
29/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 8 - 9Ăn 44
28/09/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 98
27/09/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 47
26/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 36
25/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 79
24/09/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
23/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 22
22/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 14
21/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 66
20/09/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 03
19/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6Trượt
18/09/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 04
17/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 65
16/09/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 24
15/09/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 20
14/09/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
13/09/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 50
12/09/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 32
11/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 8 - 9Trượt
10/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9Ăn 02
09/09/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
08/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 76
07/09/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 56
06/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
05/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 67
04/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8Ăn 11
03/09/2023Đầu 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 86
02/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 80
01/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 79
31/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 40
30/08/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 51
29/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 78
28/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
27/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
26/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
25/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 43
24/08/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
23/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 34
22/08/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
21/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
20/08/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 09
19/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 8 - 9Trượt
18/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 87
17/08/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 86
16/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 19
15/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 61
14/08/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 93
13/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 28
12/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
11/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 99
10/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 02
09/08/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 61
08/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
07/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8Ăn 72
06/08/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 23
05/08/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
04/08/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 77
03/08/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 88
02/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8Ăn 37
01/08/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 30
31/07/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
30/07/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
29/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
28/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
27/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 71
26/07/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 29
25/07/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 59
24/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 42
23/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 62
22/07/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 33
21/07/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 44
20/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 86
19/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 39
18/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
17/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
16/07/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 51
15/07/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 97
14/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 68
13/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 02
12/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
11/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9Trượt
10/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 22
09/07/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 08
08/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9Ăn 15
07/07/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 76
06/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6Trượt
05/07/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 97
04/07/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 83
03/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Trượt
02/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ăn 23
01/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 46
30/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9Trượt
29/06/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
28/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 95
27/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8Trượt
26/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 93
25/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 34
24/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 70
23/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 60
22/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
21/06/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
20/06/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 32
19/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 15
18/06/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 51
17/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 61
16/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 30
15/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 04
14/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 54
13/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 61
12/06/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 42
11/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 60
10/06/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 36
09/06/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 88
08/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 37
07/06/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 57
06/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7Ăn 79
05/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8Ăn 81
04/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 08
03/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8Trượt
02/06/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 63
01/06/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 21
31/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8Ăn 61
30/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 65
29/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 67
28/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 59
27/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
26/05/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
25/05/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
24/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
23/05/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
22/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9Trượt
21/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 97
20/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Ăn 52
19/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9Ăn 17
18/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8Trượt
17/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
16/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 31
15/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
14/05/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
13/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 49
12/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8Ăn 02
11/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 34
10/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 96
09/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 46
08/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 81
07/05/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 60
06/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 04
05/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 47
04/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7Ăn 18
03/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Trượt
02/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8Trượt
01/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 20
30/04/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
29/04/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
28/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 9Ăn 96
27/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
26/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 75
25/04/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 83
24/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
23/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
22/04/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
21/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 14
20/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
19/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 85
18/04/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
17/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
16/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 48
15/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 14
14/04/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 34
13/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 65
12/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 95
11/04/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 39
10/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 63
09/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 26
08/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 9Ăn 15
07/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7Trượt
06/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
05/04/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
04/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 45
03/04/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
02/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 44
01/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8Trượt
31/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9Trượt
30/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 04
29/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
28/03/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
27/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9Trượt
26/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 65
25/03/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
24/03/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 57
23/03/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 83
22/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Trượt
15/03/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt

Dàn đề 60 số bất bại là gì?

Dàn số 60 là việc lựa chọn 60 số có độ tin cậy cao nhất trong tổng số 100 số để đặt cược. Phương pháp này đã được sử dụng từ khi lô đề ra đời và từng gây sốt trong cộng đồng chơi lô đề với tỷ lệ thắng đáng kể. Có rất nhiều người chơi lô đề ưa thích phương pháp này với tỷ lệ thắng lên đến 90%.

Dàn đề 60 số có ưu, nhược điểm gì?

Dàn đề 60 số có ưu, nhược điểm gì?

Trước hết, hãy nói về lợi ích của dàn số 60 trong chơi lô đề. Bằng cách đặt cược hơn một nửa tổng các con số, người chơi chắc chắn sẽ giảm thiểu tỷ lệ thua cược, tăng cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, đây là một trò chơi may rủi, vì vậy bạn có thể không thắng được ngay lập tức. Hãy kiên nhẫn và đặt cược với sự chắc chắn nhất có thể.

Ngoài ra, dàn số 60 cũng mang theo một số rủi ro nhất định. Bảng kết quả xổ số thường thay đổi và các nhà cái có nhiều cách để khiến trò chơi trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, việc sử dụng dàn số này nên được áp dụng khi bạn đã hiểu rõ về các quy luật và có thể đưa ra các con số chính xác nhất.

Chơi dàn số 60 đòi hỏi sự nghiêm túc và theo dõi kết quả xổ số hàng ngày. Hãy nhớ rằng chỉ cần ghi sai kết quả, bạn có thể làm thay đổi quy luật của mình một cách đáng kể.

Các bước tìm ra dàn đề 60 số đánh quanh năm

Các bước tìm ra dàn đề 60 số đánh quanh năm

Mỗi loại cược đều sẽ có một công thức riêng để tìm ra số may mắn. Đối với dàn đề 60 số, nếu bạn biết cách xử lý dãy số một cách hiệu quả, việc đánh trúng sẽ khá dễ dàng. Dưới đây là cách để tìm dàn đề 60 số mà bạn có thể tham khảo:

Bước 1: Ghi chép chính xác kết quả xổ số theo ngày, tháng, năm.

Bước 2: Tính tần suất xuất hiện của từng số trong khoảng thời gian 1 đến 2 tháng.

Bước 3: Chọn ra 60 số có khả năng xuất hiện cao nhất.

Bước 4: Chọn nguồn tiền và đặt cược chắc chắn vào những số bạn đã chọn.

Dàn đề 60 số có thể được thực hiện bằng cách ghi tận nơi tại các đại lý hoặc đặt cược trực tuyến thông qua các trang web online. Nếu bạn mới bắt đầu tham gia hình thức cược này, hãy đặt cược với số tiền nhỏ và đợi kết quả. Sau khi quen với nhịp độ và có một khoản tiền nhất định, bạn có thể đặt cược nhiều hơn và đợi cơ hội thắng lớn.

Ngoài ra, còn có cách khác để cải thiện tỷ lệ chiến thắng, đó là đặt cược theo khung 3 ngày cho dàn đề 60 số. Theo kinh nghiệm của những người chơi lão luyện, thời gian 3 ngày là đủ để bạn chiến thắng nếu bắt được dàn số vàng. Cơ hội thắng lớn không đến nhiều lần trong đời, vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi quyết định đặt cược.

Cách đánh dàn đề 60 số bất bại

Cách đánh dàn đề 60 số bất bại

Để có thể đánh được dàn đề 60 số thành công, anh em hãy dựa vào những cách đánh đơn giản sau đây:

Đánh dàn đề 60 con số theo cấp số nhân

Phương pháp này khuyến khích người chơi dựa vào kết quả xổ số ngày hôm nay để nhân đôi các số đó để tạo dàn đề 60 số. Ví dụ, nếu kết quả xổ số hôm nay là 05 và 70, người chơi có thể tạo dàn đề 60 số bằng cách sử dụng cấp số nhân từ hai số này, ví dụ như 10, 25, 140 và nhiều số khác nữa. Người chơi có thể áp dụng cách này với các số khác. Phương pháp này được đánh giá là hiệu quả với tỷ lệ trúng thưởng cao và tính toán dễ dàng.

Tuy nhiên, để thành công với phương pháp này, người chơi cần chia số tiền cược phù hợp với tài chính của mình. Mặc dù tỷ lệ thắng của phương pháp này khá cao, số tiền thắng được cũng không nhiều bằng các phương pháp chơi khác.

Dàn đề 60 số bất bại theo tổng đề

Các bạn có thể lập danh sách các số dựa trên tổng của chúng. Ví dụ, bạn có thể đánh tất cả các số có tổng kết thúc bằng 0, ví dụ như 19, 91, 37,73,55,64,46 … Để có thêm cơ hội chiến thắng, bạn có thể phân tích kết quả xổ số của kỳ trước và đánh các tổng phù hợp. Mặc dù việc lập danh sách số này mất thời gian, nhưng nếu bạn kiên trì thực hiện, cơ hội chiến thắng rất cao.

Để đảm bảo an toàn, bạn có thể nuôi khung số để tiết kiệm thời gian cho những ngày tiếp theo. Do đó, đây là một trong những phương pháp đơn giản để chơi xổ số không quá phức tạp.

>>> Dàn đề 10 số <<<

>>> Dàn đề 20 số <<<

Có nên soi cầu dàn đề 60 số nuôi khung 3 ngày không?

Có nhiều cách để soi cầu miền Bắc và người chơi có thể chọn phương pháp phù hợp với mình. Tuy nhiên, để tăng khả năng thắng lớn, phương pháp soi cầu dàn đề 60 số khung 3 ngày là lựa chọn được đánh giá cao bởi tỷ lệ trúng lên tới 60%.

Soi cầu với tỷ lệ trúng cao

Để dễ hiểu, trên bảng xổ số miền Bắc có 100 số từ 00 đến 99 để đánh lô, tuy nhiên, thay vì chỉ chọn 1 cặp số với tỷ lệ trúng 1%, bạn nên chọn đánh 60 cặp số với tỷ lệ trúng lên tới 60%. Mặc dù số lượng số đánh nhiều hơn, việc tìm kiếm sẽ trở nên đơn giản hơn và nếu bạn tính toán và soi cầu kỹ lưỡng, có thể mang lại nhiều lợi nhuận hấp dẫn.

Vì vậy, nếu đang phân vân việc sử dụng phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại Miền Bắc, câu trả lời là CÓ. Tuy nhiên, bạn nên chỉ chơi khi có đủ vốn để đánh đủ 60 con số này.

Để tạo dàn đề 60 số cần lưu ý gì?

Để tăng cơ hội trúng số với phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại, người chơi cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Tìm hiểu và nghiên cứu kỹ dàn đề 60 số cần tạo. Sau đó, người chơi cần phân tích kỹ bảng KQXS, đặc biệt là ở giải đặc biệt, trong 1 tuần trở lại đây để có sự lựa chọn chính xác nhất. 
  • Nên thường xuyên đối chiếu với những tổng số giữa, đầu, đuôi trong quá trình soi cầu để chọn được cách tạo dàn đề 60 số chính xác nhất. 
  • Lô đề thủ cần tính toán, nghiên cứu kỹ những con số đã thống kê trước khi tạo dàn đề để hạn chế tối đa rủi ro trường hợp nuôi khung nhưng không trúng được lô nào. 
  • Trong trường hợp KQXS với giải đặc biệt có số 0 nằm ở giữa, nên ưu tiên tạo dàn đề chạm 0 trong khoảng từ 3 đến 5 ngày để tăng cơ hội trúng số.
  • Người chơi nên thường xuyên tổng hợp, lập bảng thống kê GĐB trong tuần để chọn tổng chưa xuất hiện trong 1 tuần để tiến hành tạo và lập dàn đề 60 số bất bại đánh tuần tiếp theo.

Cách vào tiền nuôi dàn đề 60 số hiệu quả nhất

Đối với những người chơi có kinh nghiệm, để có hiệu quả khi nuôi dàn đề 60 số thì cần tính toán và vào tiền một cách hợp lý. 

Dưới đây là một số phương pháp vào tiền hiệu quả mà người chơi nên tham khảo: 

  • Tỷ lệ 1:2:3: Người chơi sẽ đặt cược tùy theo nhu cầu vào ngày đầu tiên, gấp đôi ngày thứ hai cho mỗi số, và gấp ba lần vào ngày cuối cùng. 
  • Tỷ lệ 1:2:5: Người chơi sẽ đặt cược gấp 5 lần vào ngày cuối cùng. 
  • Tỷ lệ vào tiền 1:3:7: Người chơi sẽ đặt cược gấp 7  lần vào ngày cuối cùng. 

Tuy nhiên, cách vào tiền phải phù hợp với cách soi cầu, nguồn vốn và kinh nghiệm của mỗi người. Nếu sau ba ngày vẫn chưa trúng lô nào, người chơi nên dừng lại để tránh mất quá nhiều tiền.

Kết luận

Mặc dù dàn đề 60 số không phải là điều hiếm gặp, nhưng để chiến thắng trong trò chơi này không phải ai cũng có thể làm. Bên cạnh may mắn, bạn cần có kỹ năng luận số và quản lý tài chính tốt. Bắt đầu với những ván cược nhỏ trên các trang web cá cược uy tín có thể là cách tốt nhất để bắt đầu. Sau đó, bạn cần phải giám sát và phân tích tần suất xuất hiện của mỗi số trong từng ngày, tháng và năm để tìm ra các con số tiềm năng.

Dàn đề 60 số trong tổng số 100 con là một hình thức cược rất thú vị cho những người có kiến thức về số học. Tuy nhiên, bạn cần phải cẩn thận và so sánh kết quả cược với kết quả xổ số thực tế để đánh giá độ chính xác của phương pháp của mình. Sau nhiều lần thử và thay đổi phương pháp, bạn sẽ có được hiểu biết sâu sắc hơn về trò chơi này, các nhà cái và những con số đầy ma mị. Chúc bạn may mắn và thành công trong trò chơi!